Norbert Francis Attard

Boundaries of Infinity

Gemeentehuis De Panne, Zeelaan 21
De Panne


Norbert Francis Attard is een Maltese kunstenaar, opgeleid als architect. Voor Beaufort04 maakte hij een permanente integratie op het plein voor het Gemeentehuis van De Panne. De betonnen waterpartij bevat een verticaal sculpturaal element dat gebaseerd is op de rij van Fibonacci en de volmaakte vormen van de Gulden Snede. In woorden is elk element van de rij van Fibonacci steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1. Deze sequentie komt vaak voor in de natuur, onder andere bij de groei van planten en bloemen, het voortplantingsgedrag van dieren en de vorm van schelpen. De spiraalfiguur gebaseerd op de rij van Fibonacci staat dan ook symbool voor de perfecte vorm, voor de oneindigheid van de natuur en de grootsheid van de zee.