Isaac Cordal

Waiting for the Climate Change

Villa Le Chalutier, Bortierlaan 25, Strand tussen de Leopold I Esplanade en de Hendrik Consciencelaan 
De Panne 


De Spaanse kunstenaar Isaac Cordal woont en werkt sinds enige tijd in Brussel als street artist. Door te werken op kleine schaal creëert de kunstenaar voor zichzelf een enorme bewegingsvrijheid. Hij gaat op stap met soms tot twintig beelden in zijn rugzak, om ze te verspreiden in de omgeving. Hij gebruikt hiervoor zelden sculpturen die meer dan 25 cm hoog zijn. Het achterliggende idee is dat de stad tot decor verwordt voor deze sculptuurtjes, en dat ze achter, onder en tussen het stadsmeubilair beschutting vinden. Net het feit dat de ingrepen steeds een tijdelijke aard hebben en dat iedere passant een onvrijwillige toeschouwer kan worden, interesseert Cordal. Vaak uit hij in zijn installaties een bezorgdheid over onze problematische relatie met natuur in de stad en over de schrijnende desinteresse en passiviteit tegenover de steeds uitzichtlozere toestand van het milieu. Zo ook met de installatie Waiting for the Climate Change op het strand in De Panne. De kleine figuurtjes staan op een paal, voorlopig nog hoog en droog, te wachten op de gevolgen van de opwarming van de aarde. Met een reddingsboei rond hun middel staan ze gelaten te wachten tot de zee hen komt meevoeren. Met zijn installatie in Villa Le Chalutier werkt Cordal in verschillende scenario’s verder op dit thema.